2014_Fear of ending

...nu mai aveţi timp sfîrşitul ca şi începutul este imprevizibil şi intempestiv

You don't have time the end as the beginning is unpredictable and unexpected